Wat bied ik?

Wat kun je verwachten van mij als NAH Coach?

 

Ervaring en werkgebied

Ik beschik over zo’n 20 jaar ervaring in de begeleiding van mensen met hersenletsel in een algemeen ziekenhuis en revalidatiecentrum. Daartoe ben ik HBO-geschoold en heb vanzelfsprekend diverse bij- en nascholingen gevolgd.  Zo heb ik recent (oktober 2018)  een opleiding tot professioneel coach afgerond.

Belangrijker vind ik dat ik mensen met hersenletsel een warm hart toedraag. In 2001 heb ik het initiatief genomen, in het ziekenhuis waar ik nu nog steeds werk (Isala Diaconessenhuis Meppel) de (cognitieve) begeleiding voor mensen met hersenletsel meer vorm te geven. Sindsdien beoefen ik dit beroep met passie  en werk daarbij samen met psychologen, revalidatieartsen en diverse therapeuten.

Ik merkte dat de begeleiding van mensen met hersenletsel steeds korter werd en dat vooral op het (neuro)psychologische vlak vaak langer begeleiding nodig was. Hier ben ik op ingesprongen, door mijn eigen praktijk op te richten. Ik begeleid mensen die – na een ziekenhuisopname en soms revalidatietraject –  in de dagelijkse praktijk merken dat extra begeleiding nodig is. Dat doe ik  veelal bij hen thuis, maar is desgewenst ook elders mogelijk. Mijn werkgebied bestrijkt de regio Meppel en (wijde) omstreken.

Praktische begeleiding

Bij de begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gaat het om handiger te  leren omgaan met de beperkingen die het gevolg zijn van NAH. Samen met de persoon met hersenletsel en/of diens naaste(n),  kijken we waar de knelpunten liggen. Waar wordt de meeste last ervaren?  Hier gaan we mee aan de slag, met als uiteindelijk doel weer grip op en plezier in het leven te krijgen. Ik bied ondersteuning  bij het vinden en  uitproberen van andere gewoonten; je kunt dan denken aan de inzet van  hulpmiddelen (bijv. agenda, mobiel, roosters) of het aanleren van slimme strategieën.

Emotionele begeleiding

Bij NAH staan niet alleen de praktische, dagelijkse problemen  op de voorgrond. Meestal gaat deze ingrijpende gebeurtenis ook gepaard met verdriet, boosheid of schuldgevoel bij de persoon zelf en diens naaste(n). Ook kan het zijn dat er weinig inzicht is in de veranderingen bij de cliënt zelf. Om hiermee te leren omgaan bied ik begeleiding. Ik kan me, door ervaringen in het werken met mensen maar ook door ervaringen in mijn persoonlijk leven, goed inleven in de ander. Naast het luisteren en ruimte geven aan deze emoties geef ik ook praktische handvatten in het omgaan met deze emoties. Accepteren van en omgaan met wat jou of je naaste is overkomen, dat is een hele opgave!

Yvette-Robat-NAH-Coach-Bergen