Contact en tarieven

Tarieven

Een eerste, oriënterend gesprek (45 minuten) is gratis indien er tot een vervolg begeleidingstraject wordt besloten. Mochten er geen verdere afspraken worden gemaakt, dan bedragen de kosten van de intake 25 euro.

Bij vervolgafspraken hanteer ik het tarief van 55 euro per uur (incl. eventuele materiaalkosten).

Tot een afstand van 15 km (enkele reis) is het tarief inclusief reiskosten. Boven de 15 km wordt over elke km € 0,19 cent in rekening gebracht.

Bij uitzondering kan ik afwijken van het reguliere tarief. In dat geval worden de financiële omstandigheden vooraf besproken en kunnen we mogelijk tot een oplossing komen.

In het eerste gesprek kunnen we onderzoeken of het zinvol is in gesprek te gaan met een van de gemeenten met wie WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) – contracten zijn afgesloten. Er zijn contracten afgesloten met Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Staphorst. Dit zou kunnen betekenen dat er betaling mogelijk is vanuit de WMO, met alleen een maandelijkse eigen bijdrage (maximaal €17,50).

Contact

Mocht je belangstelling hebben voor begeleiding, of meer informatie willen, dan kun je mij bellen (06-23517946), of via onderstaand formulier contact met mij opnemen.